dinsdag 2 februari 2010

Behoefte

Ik citeer hieronder een stuk tekst die geschreven is door George Basalla.
Docent 'geschiedenis van technologie'.

- - -

"Wij beoefenen technologie ter vervulling van behoefte zoals wij die ervaren en niet van een aantal universele behoeften volgens de wetten van de natuur. Volgens de Franse filosoof Gaston Bachelard is voor ons de verovering van het overbodige een sterkere stimulans dan de verovering van het noodzakelijke, omdat mensen wezens zijn die zich door begeerte laten leiden en niet door behoefte.

Vaak valt hetgeen door ons als behoefte word ervaren samen met een dierlijke behoefte, zoals de behoefte aan voedsel. Toch moeten we hierdoor niet uit het oog verliezen dat de mens een buitensporig ingewikkelde manier van leven heeft gekozen om in zijn basisbehoefte te voorzien: In plaats van zonder omwegen op de natuur te rekenen voor ons levensonderhoud hebben we totaal overbodige technieken van landbouw en voedselbereiding bedacht. Deze zijn overbodig omdat planten en dieren zonder menselijke tussenkomst in staat zijn te gedijen, terwijl voedsel geen bewerking met vuur nodig heeft om geschikt te zijn voor menselijke consumptie. Landbouw en koken zijn geen vereisten voor het menselijke voortbestaan, ze worden pas noodzakelijkheden als wij besluiten ons welzijn zodanig te definiƫren.

Mensen staan in een andere verhouding tot de natuur dan dieren. De natuur houdt op eenvoudige wijze het leven van de dieren direct in stand. Voor mensen dient de natuur als een bron van grondstoffen en krachten, die zij kunnen gebruiken bij het nastreven van wat zij op een gegeven moment tot hun welzijn rekenen.

Om duistere redenen zijn we ooit begonnen technologie te ontwikkelen, waarbij we geleidelijk aan tot stand brachten wat nu bekend staat als 'een menswaardig bestaan'. "


George Basalla

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

 
Locations of visitors to this page